Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym w Boguszowie Gorcach.

Aktualności, Ogłoszenia, Sprzedaż majątku dodany przez:

Syndyk masy upadłości Grzegorza Łazarczyka – osoby fizycznej  nieprowadzących działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:

udział wynoszący ¼ w  prawie własności lokalu mieszkalnego nr 7 położnego  w Boguszowie Gorcach przy ul. Pokoju 6, o pow. użytkowej 42,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1116/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00049748/9.

Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 23.000,00 zł, co odpowiada wartości oszacowania

Szczegółowe zasady sprzedaży reguluje Regulamin sprzedaży, który dostępny jest w biurze syndyka – Kancelarii Insolwencyjnej sp. z o.o., przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu oraz do pobrania z załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Pisemne oferty spełniające warunki Regulaminu winny być składane na adres syndyka w terminie do 23 września 2022r.

Zbycie nieruchomości przez syndyka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 664-410-040 oraz e-mail: kancelaria@syndyk.wroc.pl.

 

Załączniki:

# Pliki Opis Dodano Wielkość pliku
1 pdf Regulamin sprzedaży nieruchomości Boguszów 17 sierpnia 2022 16:09 228 KB
2 pdf Wycena_Boguszów_Gorce 17 sierpnia 2022 16:09 2 MB