Sprzedaż majątku

 •  Pakiety ruchomości – wyposażenie lokali gastronomicznych Syndyk masy upadłości XO Burger sp. z o.o. sp.k. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wyposażenie lokali gastronomicznych stanowiące pakiety ruchomości znajdujące się w galeriach handlowych: 1. Forum w Gdańsku, w lokalu Pasibus oszacowany na kwotę 43.164,00 zł. 2. Złote Tarasy w Warszawie, w lokalu Pasibus oszacowany na kwotę 52.140,00 zł. 3. Cuprum Arena w Lubinie, w lokalu Pasibus …

  więcej
 • Sprzedaż LOKOMOTYWY

  Publikacja:   29 sierpnia 2022

  Syndyk masy upadłości STK S.A. zaprasza do składania ofert na zakup Lokomotywy SM30-591;  nr fabryczny 6444; rok budowy 1963/2014 za cenę 72.000 zł netto + VAT, co stanowi 80% wartości jej oszacowania. Operat sporządzony przez SITK dostępny jest w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Oferty nabycia ruchomości można składać w terminie do 9 września 2022r. na adres syndyka: Kancelaria Insolwencyjna sp. z o.o. 53-418 Wrocław ul. Szczęśliwa 38A/2 …

  więcej
 • Syndyk masy upadłości Grzegorza Łazarczyka – osoby fizycznej  nieprowadzących działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział wynoszący ¼ w  prawie własności lokalu mieszkalnego nr 7 położnego  w Boguszowie Gorcach przy ul. Pokoju 6, o pow. użytkowej 42,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1116/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla …

  więcej
 • Sprzedaż wierzytelności PRIM EXPRIM

  Publikacja:   16 sierpnia 2022

   Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno – Montażowych „EXPRIM” sp. z o.o. we Wrocławiu oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności przysługujących masie upadłości, o łącznej wartości wierzytelności głównych wynoszącej 169.581,73 zł, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia, za cenę nie niższą niż 20% wartości wierzytelności głównych, tj. za cenę nie niższą niż 33.916,35 zł. Pisemne oferty spełniające warunki obwieszczenia winny być składane na adres syndyka …

  więcej
 • Sprzedaż ruchomości STK S.A.

  Publikacja:   25 lipca 2022

  Syndyk masy upadłości STK S.A. zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości wyszczególnionych w poniższej tabeli. Z ruchomościami można się zapoznać po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel.+48-604-939-979 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jaroslaw.chrachol@syndyk.wroc.pl. Syndyk zastrzega, że jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, może przeprowadzić dodatkową licytację ustną, w której mogą uczestniczyć wszyscy oferenci, którzy złożyli prawidłowe oferty. 4c. …

  więcej
 • Syndyk masy upadłości Patrycji Szalewicz – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami towarzyszącymi (stary budynek mieszkalny, budynek stodoły – gospodarczy, budynek garażowy) w granicach działki nr 340 o powierzchni 0,68 HA, położonej w Rudawie, gmina Wińsko, powiat wołowski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział …

  więcej