Sprzedaż wierzytelności PRIM EXPRIM

Aktualności, Ogłoszenia, Sprzedaż majątku dodany przez:

 Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno – Montażowych „EXPRIM” sp. z o.o. we Wrocławiu oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności przysługujących masie upadłości, o łącznej wartości wierzytelności głównych wynoszącej 169.581,73 zł, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia, za cenę nie niższą niż 20% wartości wierzytelności głównych, tj. za cenę nie niższą niż 33.916,35 zł.

Pisemne oferty spełniające warunki obwieszczenia winny być składane na adres syndyka w terminie do 31 sierpnia 2022r.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +48 501-531-051 lub mailowy: kancelaria@syndyk.wroc.pl.

 

Załączniki:

# Pliki Opis Dodano Wielkość pliku
1 pdf EXP Wykaz wierzytelności na sprzedaż zg. z post. z 02.08.2022 16 sierpnia 2022 13:40 122 KB