Ogłoszenia

 • Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym w granicach działki o numerze ewidencyjnym 33/4 AM–1 o powierzchni 2.000 m2 obręb Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki przy ul. Wichrowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych …

  więcej
 • Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział wynoszący 3/16 w spadku po matce upadłego, zmarłej 10.09.2019r. którego nabycie stwierdzono aktem notarialnym sporządzonym 08.05.2023r. udział wynoszący 1/4 w spadku po ojcu upadłego, zmarłym 02.04.2023r. którego nabycie stwierdzono aktem notarialnym sporządzonym 08.05.2023r. odpowiadający wartości udziału spadkowego w wysokości ¼ w spadku po rodzicach upadłego. W skład spadku wchodzi udział …

  więcej
 • Sprzedaż domu w Żórawinie

  Publikacja:   28 czerwca 2024

  Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej położonej w Żórawinie przy ulicy Wrocławskiej 2C w granicach działki o numerze ewidencyjnym 675 AM–1 i powierzchni 800 m2 obręb Żórawina, gmina Żórawina M., powiat wrocławski, dla którego to prawa Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych …

  więcej