Sprzedaż udziału w nieruchomości – Niezgoda gm. Żmigród

Aktualności, Sprzedaż majątku dodany przez:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział w wysokości 1/3 w prawie własności  nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działek o nr ewidencyjnych 63, 80, 126, 225, 232/1 AM–1 i powierzchni łącznej 6,46 ha, obręb Niezgoda, gmina Żmigród, powiat trzebnicki.  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00033912/6. 

Sprzedaż udziału nastąpi za cenę nie niższą niż 72.666,00 zł. 

Szczegółowe zasady sprzedaży określa Regulamin sprzedaży, który dostępny jest w biurze syndyka – Kancelarii Insolwencyjnej sp. z o.o. przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu oraz w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Pisemne oferty spełniające warunki Regulaminu winny być składane na adres syndyka w terminie do 14 czerwca 2024r.  Szczegółowe informacje można uzyskać  kontaktując się z kancelarią telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sprawie szczegółowych informacji oraz uzgodnienia terminu oglądania nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 664-410-040 lub mailowy e-mail: kancelaria@syndyk.wroc.pl.

Zbycie nieruchomości przez syndyka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Załączniki:

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf RMK Regulamin sprzedaży nieruchomości 17 maja 2024 10:10 217 KB
2 pdf Niezgoda + załączniki podpis 9 lutego 2024 10:12 3 MB