Sprzedaż LOKOMOTYWY

Aktualności, Ogłoszenia, Sprzedaż majątku dodany przez:

Syndyk masy upadłości STK S.A. zaprasza do składania ofert na zakup Lokomotywy SM30-591;  nr fabryczny 6444; rok budowy 1963/2014 za cenę 72.000 zł netto + VAT, co stanowi 80% wartości jej oszacowania.

Operat sporządzony przez SITK dostępny jest w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Oferty nabycia ruchomości można składać w terminie do 9 września 2022r. na adres syndyka: Kancelaria Insolwencyjna sp. z o.o. 53-418 Wrocław ul. Szczęśliwa 38A/2 lub e-mail kancelaria@syndyk.wroc.pl.

Syndyk zastrzega, że jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup ruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty, przeprowadzi dodatkową licytację ustną, w której mogą uczestniczyć wszyscy oferenci, którzy złożyli prawidłowe oferty.

W tym celu oferenci na podane przez nich adresy e-mail zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się 13.09.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z kancelarią telefonicznie pod nr tel.+48-664-410-040 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@syndyk.wroc.pl.

Załączniki:

# File Description Date added File size
1 pdf OW 30_2022 Wycena lokomotywy i 5 szt. wagonów czerwiec 2022 25 lipca 2022 10:40 6 MB