Sprzedaż domu w Żórawinie

Aktualności, Ogłoszenia, Sprzedaż majątku dodany przez:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej położonej w Żórawinie przy ulicy Wrocławskiej 2C w granicach działki o numerze ewidencyjnym 675 AM–1 i powierzchni 800 m2 obręb Żórawina, gmina Żórawina M., powiat wrocławski, dla którego to prawa Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00080136/6.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez nieruchomość objętą KW nr WR1K/00438693/3. Udział w wysokości 1/16 we wskazanej nieruchomości został nabyty przez upadłą 25.04.2024r. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze sp.p. Rep. A nr 11031/2024.

Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 890.000,00 zł.

Szczegółowe zasady sprzedaży reguluje Regulamin sprzedaży, który dostępny jest w biurze syndyka – Kancelarii Insolwencyjnej sp. z o.o., przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu oraz do pobrania z załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Operaty szacunkowe są do pobrania z załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Pisemne oferty spełniające warunki Regulaminu winny być składane na adres syndyka w terminie do 2 sierpnia 2024r.

W sprawie szczegółowych informacji oraz uzgodnienia terminu oglądania nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 664-410-040 lub mailowy e-mail: kancelaria@syndyk.wroc.pl.

Zbycie nieruchomości przez syndyka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Załączniki:

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Żórawina_Wrocławska_2c z załącznikami_podpis 18 kwietnia 2024 14:11 6 MB
2 pdf Errata_podpis 18 kwietnia 2024 14:11 568 KB
3 pdf ECA III Regulamin sprzedaży nieruchomości Zórawina 28 czerwca 2024 12:10 218 KB