O Kancelarii

dodany przez:

Kancelaria Syndyków Piątkowski Szczerbiński s.j. powstała w 2012r. Wizją założycieli było stworzenie organizacji mogącej sprostać wyzwaniom związanym ze złożonymi problemami postępowań upadłościowych średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe wspólników w zakresie zarządzania, wiedza z zakresu prawa i ekonomii oraz umiejętność rozwiązywania problemów pozwoliło na stworzenie organizacji zdolnej do efektywnego zarządzania procesami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.

Nie bez znaczenia dla stworzenia Kancelarii były doświadczenia oraz zaufanie zdobyte we wzajemnej współpracy zawodowej jej założycieli.

Maciej Piątkowski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył studia prawnicze. We wrocławskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych ukończył aplikację radcowską oraz uzyskał tytuł radcy prawnego. Prowadzi kancelarię radcy prawnego  specjalizującą się w prawie cywilnym i handlowym. Był założycielem spółek prawa handlowego. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych m.in. Meg Investment Sp. z o.o. i Top Consulting S.A.

Andrzej Szczerbiński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie w roku 1997 ukończył studia na kierunku Informatyka i ekonometria. W latach 1998-2006 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Rachunkowości w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej oraz w Katedrze Controllingu. W roku 2006 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Założyciel i członek zarządu ECM Sp. z o.o. – lidera w obróbce elektrochemicznej stali nierdzewnych oraz założyciel i partner w ECM Partner Sp. z o.o. działającej w branży outsourcingu usług księgowych. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Dolnośląskim Centrum Informatyki Sp. z o.o. we Wrocławiu. Od 2006r. sprawuje obowiązki syndyka lub nadzorcy sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej.