• Zasady zgłaszania wierzytelności

  Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego w ramach jednego postępowania sądowego. Udział wierzyciela w postępowaniu upadłościowym wymaga, co do zasady, dokonania zgłoszenia wierzytelności. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi

  więcej
 • Zasady wyliczania odsetek

  Zgłaszając swoją wierzytelność, wierzyciel ma również prawo do zgłoszenia odsetek od od nieuregulowanych wobec niego zobowiązań. Aby uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek polecamy Państwu korzystanie z ogólnodostępnych kalkulatorów odsetkowych dostępnych na

  więcej
 • Formularze

  Wzory zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym proszę pobrać z odpowiednich załączników.

  więcej
 • Przepisy prawne

  Tekst Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe dostępny jest na stronach ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych  

  więcej